Overlastbestrijding

Onder fretteren verstaat met het wegvangen van konijnen en soms ratten met behulp van fretten, buidels en netten.

Het fretteren is een techniek die al door de Romeinen gebruikt werd om konijnen te vangen. Deze techniek is door de eeuwen heen nauwelijks aangepast.

De netten zijn nu veelal van nylon en niet meer van natuurlijke materialen. Daarnaast maakt een fretteur nu vaak gebruik van een zender op zijn fretten terug te vinden.

Bij het fretteren maakt men gebruik van de buitengewoon grote nieuwsgierigheid van een of meerdere fretten. Bij het fretteren dekt men de uitgangen van een konijnenbouw af met netten, vervolgens plaatst men een of meerdere fretten in de bouw. De nieuwschierige fret ruikt het konijn, hij gebruikt zijn uitstekende neus om het konijn op te sporen. Het is vervolgens de bedoeling dat het konijn, van nature bang voor roofdieren, uit de bouw in een net springt.

Fretteren zorgt ervoor dat men selectief te werk kan gaan. Zo kan men er als fretteur voor kiezen om zeer jonge konijen of drachtige konijnen terug te zetten in hun hol.

Fretteren is waarschijnlijk de meest humane en respectvolle manier om konijnen te bestrijden. Bij het fretteren bestaat er geen aangeschoten wild.

Een fretteur vangt een konijn of niet, half raak bestaat niet. Het doden duurt slechts een seconde, het dier sterft direct en hoeft zo geen pijn te lijden en het minimum aan stress te ervaren.

Het fretteren is als bestrijdingsmethode bijzonder geschikt, fretteren is:
– Selectief
– Discreet
– Respectvol
– Fretteren brengt geen schade toe aan planten en dieren anders dan het gevangen konijn.

U kunt mailen of bellen voor een vrijblijvende prijsopgave!

Fretteren is door mij als bestrijdingsmethode toegepast in boomgaarden en bij tuin-en akkerbouw (geen gewasschade), begraafplaatsen, sportvelden, recreatiegebieden en bedrijventerreinen in geheel Nederland. Wanneer ik u niet tijdig kan helpen kan ik u desgewenst in contact brengen met een andere fretteur.