Regelgeving

In tegenstelling tot de indruk die soms wordt gewekt, is bij het fretteren geen vergunning nodig, niet zoals bijvoorbeeld een jager in het bezit moet zijn van een jachtakte.

Wel noodzakelijk bij het fretteren is een zogenaamde grondgebruikersverklaring. In deze verklaring geeft de eigenaar van het perceel je toestemming om op zijn grond te bestrijden. Op verzoek van de politie moet men als fretteur kunnen aantonen over een dergelijke verklaring te beschikken. Het is dan ook raadzaam om tijdens het fretteren een kopie van deze verklaring mee te nemen.

Als grondgebruikersverklaring zijn de volgende formulieren te gebruiken: 

Toestemming van de Grondgebruiker (voor Nederland)

Toestemming van de Grondgebruiker (voor Belgie)

Een fretteur beschikt, in tegenstelling tot een jager, niet over een jachtakte. Dit zorgt ervoor dat hij niet hoeft te voldoen aan de eisen die voor een houder van een jacktakte wel bindend zijn. De 40HA eis is hier een voorbeeld van. Waar een jager slechts op bepaalde locaties kan optreden is een fretteur veel flexibeler inzetbaar. Daarnaast mag een fretteur ook overlast bestrijden buiten het jachtseizoen. Hierbij zal een verantwoord fretteur altijd rekening houden met de paartijd van het konijn.

De grondgebruikersverklaring is normaal 1 jaar geldig en dient door fretteur en grondeigenaar ieder jaar opnieuw getekend te worden.

 Vereisten voor de fretteur:

 – De fretteur dient in bezit te zijn van een geldige ondertekende grondgebruikersverklaring.

– De fretteur mag alleen fretteren met behulp van fretten, buidels, netten en eventueel vangkooien. Het gebruik van een vuurwapen is niet toegestaan.

– De fretteur mag niet fretteren op zon- en feestdagen.

– De fretteur mag buiten het jachtseizoen alleen fretteren indien er sprake is van schade en overlast.

– De fretteur mag de gevangen konijnen niet elders uitzetten. Het betreft schadelijk wild, de fretteur is verplicht dit te doden.

– Een fretteur dient de flora en fauna met respect te behandelen.